Konferencia Mosty k rodine 2019 v Košiciach
26. september 2019

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Vás už tradične  pozýva na konferenciu Mosty k rodine v Košiciach. Tak ako doteraz, Vám aj tento rok ponúkame možnosť získať nové informácie z práce v sociálnej oblasti a v oblasti práce s klientom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Možnosť zdieľať
a vymieňať si vzájomné skúsenosti a podporiť sa navzájom tým, čo funguje. Našim zámerom je prepájať nielen jednotlivé subjekty, ale tiež štátny, neziskový a biznis sektor. V tomto ročníku sa zameriame na tému vzťahov, prácu s deťmi a rodinami v kríze a ťažkostiach. Chceme prepájať teóriu s praxou a odovzdávať vám informácie, ktoré budete môcť zužitkovať vo svojej práci s rodinou a dieťaťom, ako konflikty v rodine ovplyvňujú ich vzájomné vzťahy, či už sú spolu alebo zvlášť.

Od 8:30 do 16:30

Úvod bude venovaný priebežným výsledkom výskumu vzťahovej väzby u detí vyrastajúcich mimo rodinu a ďalej bude pokračovať príspevkom Moniky Guľášovej k téme práce s rodinou a dieťaťom. V ďalšej časti vystúpi Monika Piliarová z centra Facilitas s témou Aspekty rodinnej starostlivosti v praxi centra duševného zdravia a ďalší. Po každom príspevku bude moderovaná diskusia, do ktorej sa môžu svojimi otázkami zapojiť aj účastníci. Veríme, že po pozitívnej odozve bude pre vás opäť povzbudením a zdrojom cenných informácií aj poobedňajší program, ktorého hosťom bude Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP).

Prednášajúci

Bližšie informácie čoskoro.

Program

Bližšie informácie v najbližších dňoch

Miesto konferencie a kontakt

  • Teologická fakulta Katolíckej univerzity, Hlavná 79/89, Košice
  • mostykosice@usmev.sk
  • +421 903 781 761
  • 8:00 - 16:30
Do začiatku konferencie ostáva
{y<}
{yn}

{yl}

{y>}{o<}
{on}

{ol}

{o>}{w<}
{wn}

{wl}

{w>}{d<}
{dn}

{dl}

{d>}{h<}
{hn}

{hl}

{h>}{m<}
{mn}

{ml}

{m>}{s<}
{sn}

{sl}

{s>}

Prihláste sa na Konferenciu Mosty k rodine v Košiciach

Prihláste sa čo najskôr

Účastnícky poplatok
19
  • Zahŕňa celodenné občertvenie a obed.
Registrovať

Galéria

Pozrite si fotografie z minuloročnej konferencie

Partneri

Ďakujeme partnerom konferencie Mosty k rodine v Košiciach

Generálny partner