RODINA - KONFLIKTY, VZŤAHY, DIEŤA KOŠICE / 26.9.2019 ZAREGISTRUJTE SA TERAZ
Konferencia Mosty k rodine 2019 v Košiciach
26. september 2019

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Vás už tradične  pozýva na konferenciu Mosty k rodine v Košiciach. Tak ako doteraz, Vám aj tento rok ponúkame možnosť získať nové informácie z práce v sociálnej oblasti a v oblasti práce s klientom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Možnosť zdieľať
a vymieňať si vzájomné skúsenosti a podporiť sa navzájom tým, čo funguje. Našim zámerom je prepájať nielen jednotlivé subjekty, ale tiež štátny, neziskový a biznis sektor. V tomto ročníku sa zameriame na tému vzťahov, prácu s deťmi a rodinami v kríze a ťažkostiach. Chceme prepájať teóriu s praxou a odovzdávať vám informácie, ktoré budete môcť zužitkovať vo svojej práci s rodinou a dieťaťom, ako konflikty v rodine ovplyvňujú ich vzájomné vzťahy, či už sú spolu alebo zvlášť.

Od 8:30 do 16:00

V programe sa budeme venovať priebežným výsledkom výskumu vzťahovej väzby u detí vyrastajúcich mimo rodinu, pokračujeme príspevkom Moniky Guľášovej k téme práce s rodinou a dieťaťom. Kolegovia z centra Facilitas vystúpia s príspevkom z praxe centra duševného zdravia v téme rodín s deťmi. Po každom príspevku bude moderovaná diskusia, do ktorej sa môžu svojimi otázkami zapojiť aj účastníci. Veríme, že po pozitívnej odozve bude pre vás opäť povzbudením a zdrojom cenných informácií aj poobedňajší program, ktorého hosťom bude Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP).

Prednášajúci

Podnetné príspevky a diskusie

Jozef Mikloško

SPDDD Úsmev ako dar

  Monika Guľášová

  Úsmev ako dar Košice

   Jana Nosková

   Nosko Health Prevention

    Janette Motlová

    Zakladateľka, metodologička a trénerka organizácie Od emócií k poznaniu - Eduma, n.o.

     Monika Pialiarová

     Facilitas n.o. Košice

      Erika Rosiarová

      Facilitas n.o. Košice

       Program

       Podnetné príspevky, diskusie a výsledky výskumu vzťahovej väzby u detí vyrastajúcich mimo rodinu

       8:30 - 9:00

       Registrácia

       9:00 - 9:10

       Otvorenie konferencie Mosty k rodine 2019

       9:10 - 9:50

       Monika Guľášová hovorí o konfliktoch vo vzťahu rodič - dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti

       Po príspevku máte možnosť zapojiť sa do moderovanej diskusie.

       9:50 - 10:30

       Monika Piliarová, Erika Rosiarová ponúknu tému Aspektov rodinnej starostlivosti v praxi denného centra duševného zdravia

       Po príspevku máte možnosť zapojiť sa do moderovanej diskusie.

       10:30 - 11:00

       Prestávka na kávu

       11:00 - 12:00

       Jana Nosková bude hovoriť o dopadoch alkoholu v tehotenstve na vývin a fungovanie mozgu... a ako ďalej...

       Po príspevku máte možnosť zapojiť sa do moderovanej diskusie.

       12:00 - 12:45

       Jozef Mikloško prezentuje priebežné výsledky výskumu vzťahovej väzby

       Po príspevku máte možnosť zapojiť sa do moderovanej diskusie.

       13:00 - 14:00

       Obed

       14:00 - 16:00

       Popoludnie so Janette Motlovou

       Miesto konferencie a kontakt

       • Teologická fakulta Katolíckej univerzity, Hlavná 79/89, Košice
       • mostykosice@usmev.sk
       • +421 903 781 761
       • 8:00 - 16:30
       Do začiatku konferencie ostáva
       {y<}
       {yn}

       {yl}

       {y>}{o<}
       {on}

       {ol}

       {o>}{w<}
       {wn}

       {wl}

       {w>}{d<}
       {dn}

       {dl}

       {d>}{h<}
       {hn}

       {hl}

       {h>}{m<}
       {mn}

       {ml}

       {m>}{s<}
       {sn}

       {sl}

       {s>}

       Prihláste sa na Konferenciu Mosty k rodine v Košiciach

       Prihláste sa čo najskôr

       Účastnícky poplatok
       19
       • Zahŕňa celodenné občertvenie a obed.
       Registrovať

       Galéria

       Pozrite si fotografie z minuloročnej konferencie

       Partneri

       Ďakujeme partnerom konferencie Mosty k rodine v Košiciach

       Generálny partner