10 rokov Centier pomoci deťom a rodinám - ako ďalej?

Ďalšie smerovanie je dôležité

Konferencia Mosty k rodine v Banskej Bystrici / 19. október 2017

Konferencia Mosty k Rodine v Banskej Bystrici sa uskutočnila pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Mariána Valentoviča a primátora mesta Banská Bystrica MUDr. Jána Noska.

Cieľom konferencie bolo sprostredkovať výmenu skúseností a poznatkov odborníkov pracujúcich v oblasti pomoci deťom a rodinám.

Výber zo štyroch skvelých workshopov

Workshop 1: Odpustenie ako dôležitá súčasť pre osamostatnenie a plnohodnotný život

Workshop 2: Príznaky a limity detí so syndrómom FASD (poruchy fetálneho alkoholového spektra)

Workshop 3:  „Modriny na duši” ako komunikovať s dieťaťom, ktoré je obeťou násilia

Workshop 4: Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu

ROKOV BUDOVANIA CENTIER POMOCI

CENTIER, KTORÉ POMÁHAJÚ

RODÍN V NÚDZI V STAROSTLIVOSTI

DETÍ, KTORÉ NEMUSELI BYŤ UMIESTNENÉ V DETSKOM DOMOVE

Prednášajúci

Mohli ste stretnúť týchto skvelých odborníkov

JOZEF MIKLOŠKO

SPDDD Úsmev ako dar

  JANKA NOSKOVÁ

  Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS pri Katolíckej univerzite v Ružomberku

   JOLANA NÁTHEROVÁ

   OZ Nádej deťom

    MARCELA VAŠKOVÁ

    Krajské riaditeľstvo Policajného zboru

     MICHAELA DEBNÁROVÁ

     Krajské riaditeľstvo Policajného zboru

      MARIANA KOVÁČOVÁ

       IVANA KOLAČKOVSKÁ

       Centrum Dorka vo Zvolene

        MONIKA BORIČOVÁ

        Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z.

         Program

         Pripravili sme skvelý program

         08:00 - 09:00

         Prezentácia účastníkov

         09:00 - 11:00

         Prednášky

         11:00 - 11:30

         Prestávka s občerstvením

         11:30 - 13:30

         Workshopy

         13:30 -

         Ukončenie konferencie, obed

         Miesto konferencie a kontakt

         • Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica
         • mostybystrica@usmev.sk
         • +421 908 245 751
         • 8:00 - 16:30

         Galéria

         Pozrite si fotografie z konferencie Mosty k rodine 2017 v Banskej Bystrici

         Partneri

         Ďakujeme partnerom konferencie Mosty k rodine 2017 v Banskej Bystrici