10 rokov Centier pomoci deťom a rodinám - ako ďalej?

Ďalšie smerovanie je dôležité

Konferencia Mosty k rodine v Banskej Bystrici / 19. október 2017

Konferencia Mosty k Rodine v Banskej Bystrici sa uskutočnila pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Mariána Valentoviča a primátora mesta Banská Bystrica MUDr. Jána Noska.

Cieľom konferencie bolo sprostredkovať výmenu skúseností a poznatkov odborníkov pracujúcich v oblasti pomoci deťom a rodinám.

Výber zo štyroch skvelých workshopov

Workshop 1: Odpustenie ako dôležitá súčasť pre osamostatnenie a plnohodnotný život

Workshop 2: Príznaky a limity detí so syndrómom FASD (poruchy fetálneho alkoholového spektra)

Workshop 3:  „Modriny na duši” ako komunikovať s dieťaťom, ktoré je obeťou násilia

Workshop 4: Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu

ROKOV BUDOVANIA CENTIER POMOCI

CENTIER, KTORÉ POMÁHAJÚ

RODÍN V NÚDZI V STAROSTLIVOSTI

DETÍ, KTORÉ NEMUSELI BYŤ UMIESTNENÉ V DETSKOM DOMOVE

Prednášajúci

Mohli ste stretnúť týchto skvelých odborníkov

Monika Podolinská

Základná škola Muránska Dlhá Lúka

  JOZEF MIKLOŠKO

  SPDDD Úsmev ako dar

   JANKA NOSKOVÁ

   Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS pri Katolíckej univerzite v Ružomberku

    JOLANA NÁTHEROVÁ

    OZ Nádej deťom

     MARCELA VAŠKOVÁ

     Krajské riaditeľstvo Policajného zboru

      MICHAELA DEBNÁROVÁ

      Krajské riaditeľstvo Policajného zboru

       MARIANA KOVÁČOVÁ

        IVANA KOLAČKOVSKÁ

        Centrum Dorka vo Zvolene

         MONIKA BORIČOVÁ

         Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z.

          Program

          Pripravili sme skvelý program

          08:00 - 09:00

          Prezentácia účastníkov

          09:00 - 11:00

          Prednášky

          11:00 - 11:30

          Prestávka s občerstvením

          11:30 - 13:30

          Workshopy

          13:30 -

          Ukončenie konferencie, obed

          Miesto konferencie a kontakt

          • Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica
          • mostybystrica@usmev.sk
          • +421 908 245 751
          • 8:00 - 16:30

          Galéria

          Pozrite si fotografie z konferencie Mosty k rodine 2017 v Banskej Bystrici

          Partneri

          Ďakujeme partnerom konferencie Mosty k rodine 2017 v Banskej Bystrici