KONFERENCIA MOSTY K RODINE 2018 ČO DETI A RODINY V OHROZENÍ NAOZAJ POTREBUJÚ... BANSKÁ BYSTRICA KOŠICE

Čo deti a rodiny v ohrození naozaj potrebujú...

Spolupráca, efektivita a budúcnosť práce s ohrozenými rodinami

Konferencia Mosty k rodine 2018 v Banskej Bystrici
3. október 2018

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Vás už tradične pozýva na konferenciu Mosty k rodine v Banskej Bystrici pre Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický kraj.

Dlhodobo Vám ponúkame možnosť načerpať nové poznatky a inšpiráciu do svojej práce. Je to priestor na zdieľanie skúseností medzi organizáciami aj jednotlivcami. Zároveň chceme podnietiť vznik nových „partnerstiev“. V tomto ročníku sa zameriame na tému napĺňania potrieb našich klientov a rodín, s prepojením na problémové oblasti, s ktorými sa pri práci s ohrozenou rodinou stretávame. Pozvánku môžete posunúť aj ďalším kolegom, ktorí by mali záujem zúčastniť sa našej konferencie.

Témy workshopov

Účastník si môže vybrať 2 workshopy pre účasť.

1/ Konkrétny rozvoj rodičovských zručností v praxi – workshop spojený s prezentáciou konkrétnych kazuistík a skúseností pracovníkov s aplikáciou rozvoja rodičovských zručností priamo v teréne v prirodzenom rodinnom prostredí.

2/ Prínosy a úskalia finančnej pomoci rodinám v núdzi – riadená diskusia, v ktorej bude otázka finančnej pomoci rodinám v ohrození prezentovaná z viacerých pohľadov štátneho, ale aj neštátneho sektora.

3/ Látkové a nelátkové závislosti a ich dopad na rodinu – workshop zameraný na problematiku závislostí, ktorá do veľkej miery ovplyvňuje prácu s rodinami v ohrození. Táto téma bude rozobratá z pohľadu ľudí, ktorí so závislými aktívne pracujú. Bude sa jednať najmä o závislosť na alkohole, drogách a gambling.

4/ Postav dom…bývanie je základ rodinného života – workshop zameraný na zdieľanie konkrétnych kazuistík, ale aj postupov pri dosahovaní cieľa samostatného bývania z pohľadu organizácií, ktoré v tejto oblasti pracujú.

5/ Postavenie vzdelávania v prioritách naplnenia potrieb rodín v ohrození – diskusia s viacerými odborníkmi z oblasti školstva a sociálnych vecí. Témou bude dôležitosť vzdelávania s ohľadom na potreby ohrozených rodín tak, ako ich oni sami vnímajú.

Program

Môžete sa tešiť na tento skvelý program

8:30 – 9:00

Registrácia

9:00 – 11:00

Prednášky na tému „Ako podporujeme rodinu v ohrození“

11:00 – 11:30

Prestávka s občerstvením

11:30 – 12:25

1. časť workshopov

12:30 – 13:25

2. časť workshopov

13:30

Ukončenie a zhrnutie konferencie, obed

Prednášajúci

Môžete sa tešiť na týchto skvelých hostí

Jozef Mikloško

SPDDD Úsmev ako dar

  Dana Žilinčíková

  Občianske združenie Návrat

   Michaela Brunclíková

   SPDDD Úsmev ako dar

    Mária Melicherčíková

    SPDDD Úsmev ako dar

     Zdenka Vasilová

     Provital, občianske združenie

      Pavol Mikula

      Nezisková organizácia Projekt DOM.ov

       Monika Podolinská

       Základná škola Muránska Dlhá Lúka

        Edita Riháriová

        SPDDD Úsmev ako dar

         Miesto konferencie a kontakt

         • Mestský úrad - Veľká sieň, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica
         • mostybystrica@usmev.sk
         • +421 903 781 466
         Do začiatku konferencie ostáva
         {y<}
         {yn}

         {yl}

         {y>}{o<}
         {on}

         {ol}

         {o>}{w<}
         {wn}

         {wl}

         {w>}{d<}
         {dn}

         {dl}

         {d>}{h<}
         {hn}

         {hl}

         {h>}{m<}
         {mn}

         {ml}

         {m>}{s<}
         {sn}

         {sl}

         {s>}

         Prihláste sa na Konferenciu Mosty k rodine v Banskej Bystrici

         Prihláste sa čo najskôr

         Účastnícky poplatok
         18
         • Zahŕňa celodenné občerstvenie a obed.
         • Účastnícky poplatok 15 € - bez obeda
         Registrovať

         Galéria

         Pozrite si fotografie z minuloročnej konferencie

         Partneri

         Ďakujeme partnerom konferencie Mosty k rodine v Banskej Bystrici