10 rokov Centier pomoci deťom a rodinám - ako ďalej?

Ďalšie smerovanie je dôležité

Konferencia Mosty k rodine v Bratislave / 18. október 2017

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pána Mariána Valentoviča.

Cieľom konferencie bola výmena skúseností a poznatkov v oblasti práce s rodinami, starostlivosti o deti vyrastajúce mimo svojej pôvodnej rodiny, rodiny mladých dospelých a sanáciu rodinného prostredia, z pohľadu odborníkov pracujúcich v rôznych oblastiach v rámci Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja.

V roku 2017 sme pre Vás pripravili tri skvelé workshopy

Workshop 1: Prevencia v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi – Dominika Ďuranová, tajomníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Workshop 2: Efektívna vychová a deti z poruchami správania – Dana Pukancová, lektor PRIDE, SPDDD Úsmev ako dar

Workshop 3: Ako riešiť finančné dlhy a začať odznova – Martin Píry, predseda, Klub Bl. Karla Habsurského o.z. a Zuzana Kubovičová, vedúca kancelárie CPP Bratislava, Centrum právnej pomoci

ROKOV BUDOVANIA CENTIER POMOCI

CENTIER, KTORÉ POMÁHAJÚ

RODÍN V NÚDZI V STAROSTLIVOSTI

DETÍ, KTORÉ NEMUSELI BYŤ UMIESTNENÉ V DETSKOM DOMOVE

Prednášajúci

Stretli ste týchto skvelých odborníkov

MONIKA MICHELEOVÁ

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Sekcia sociálnych vecí a rodiny, Odbor vykonávania opatrení SPODaSK v zariadení

  MICHAELA ŠOPOVÁ

  Riaditeľka odboru sociálnych vecí, Bratislavský samosprávny kraj

   JOZEF HAĽKO

   Bratislavský pomocný biskup, generálny vikár, Bratislavská arcidiecéza

    JOZEF MIKLOŠKO

    Predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

     JOZEF ONDÁŠ

     Predseda Správnej rady DORKA, n.o.

      DANIEL MIKLOŠKO

      Riaditeľ Domovského vzdelávacieho centra, n.o.

       JOLANA ŠULEKOVÁ

       Riaditeľka Centra pre obnovu rodiny Košice, DORKA, n.o.

        MARCELA TROUBILOVÁ

        Riaditeľka pre Juhomoravský kraj, SOS dětská vesnička Brno

         DANA PUKANCOVÁ

         Lektor PRIDE Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

          MARTIN PÍRY

          Predseda, Klub Bl. Karla Habsurského o.z.

           JANA NOSKOVÁ

           Pediater, Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS - špecializovanom vedecko-výskumné pracovisko Katedry pedagogiky a psychológie PF KU v Ružomberku. Nosko Health Prevention, s.r.o.

            JÁN HERÁK

            Sociálny pracovník Domovského vzdelávacieho centra, n.o.

             DOMINIKA ĎURANOVÁ

             Tajomníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

              ZUZANA KUBOVIČOVÁ

              Vedúca kancelárie CPP Bratislava, Centrum právnej pomoci

               MAGDA BIZNÁROVÁ

               SPDDD Úsmev ako dar, psychológ

                Program

                Pripravili sme pre vás skvelý program

                08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov konferencie

                09:00 – 11:30 Príhovor a prednášky v pléne

                11:30 – 12:00 Coffee break

                12:00 – 13:30 Workshopy 1, 2, 3

                13:30 – 14:00 Záver konferencie

                14:00 Spoločný obed

                Miesto konferencie a kontakt

                • Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 821 03 Bratislava
                • spiessova@usmev.sk
                • +421 910 781 773
                • 8:00 - 16:30

                Galéria

                Pozrite si fotografie z minulých konferencií

                Partneri

                Ďakujeme partnerom konferencie Mosty k rodine v Bratislave