10 rokov Centier pomoci deťom a rodinám - ako ďalej?

Ďalšie smerovanie je dôležité

Konferencia Mosty k rodine v Košiciach / 11. október 2017

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pána Mariána Valentoviča a primátora mesta Košice pána Richarda Rašiho.

V hlavnej časti konferencie – v moderovanej diskusii – sme sa venovali kľúčovej problematike centier pomoci. Zamerali sme sa na to, ako sa účastníci diskusie začali angažovať v sociálnej oblasti osobne a aký je podiel ich spoločností na spolupráci s našou organizáciou. Poukázali sme na dôležitosť a výhody spolupráce jednotlivých sektorov – biznis sektor, tretí sektor, Cirkev….. a ako sa spoločne vieme posúvať smerom k pomoci klientom.

Ešte pred desiatimi rokmi na Slovensku neexistovalo miesto pre sanáciu rodiny v kríze ako celku, v prípadoch, kde sú funkčné vzťahy rodičov, ktorí sa len ocitli v ťažkej situácii. Otec – muž bol nútený smerovať v takom prípade do nocľahárne, prípadne útulku, a matka s deťmi do zariadenia núdzového bývania, niekedy v desiatky až stovky kilometrov vzdialenom meste. Centrá pre obnovu rodiny Dorka vznikli práve preto, aby poskytli dočasný domov rodičom s deťmi v ťažkej životnej situácii a pomohli im postaviť sa opäť na vlastné nohy. Napĺňať toto poslanie sa im darí už celých 10 rokov. K prvej Dorke, ktorá bola otvorená v roku 2007 v Košiciach, postupne pribudli podobné centrá vo Zvolene a Prešove, ktoré sa venujú krízovej intervencii a sú pre rodiny prvou pomocou. Ďalšie centrá ako Dom sv. Norberta v Jasove či centrum v Dunajskej Lužnej alebo plánované centrum v Košiciach v Šaci sú viac orientované na sociálne bývanie. Tieto centrá fungujú nielen ako útulky pre rodiny, ale aj domovy na polceste, útulky pre mladých dospelých či krízové strediská.

Workshop 1

Janette Motlová / Rómske dieťa v nerómskom prostredí 

 • zameranie na formovanie postojov v spoločnosti
 • odlišnosť kultúry chudoby u Rómov
 • ako lepšie pracovať s deťmi vyrastajúcimi mimo vlastnej rodiny
 Pre ďalšie informácie o Janette Motlovej a tíme EDUMA kliknite na eduma.sk
Workshop 2
Alena Svobodová, Johana Mertová / Sociálny systém v ČR a príprava detí v rodinách venujúcich sa náhradnej rodinnej starostlivosti a profesionálnemu rodičovstvu 
 • ako funguje systém sociálnej starostlivosti o deti v Českej republike
 • predstavenie novej projektovej aktivity
 • predstavenie programu prípravy biologických detí v rodinách, ktoré sa chcú stať pestúnskymi, profesionálnymi, či osvojiteľskými rodinami

Materiály od prednášajúcich:
Pracovné listy na prácu s deťmi na stiahnutie

ROKOV BUDOVANIA CENTIER POMOCI

CENTIER, KTORÉ POMÁHAJÚ

RODÍN V NÚDZI V STAROSTLIVOSTI

DETÍ, KTORÉ NEMUSELI BYŤ UMIESTNENÉ V DETSKOM DOMOVE

Prednášajúci

JOZEF MIKLOŠKO

Predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

  JOZEF ONDÁŠ

  Predseda Správnej rady DORKA, n.o.

   AMBRÓZ MARTIN ŠTRBÁK

   Opát, Rád premonštrátov, Opátstvo Jasov

    ANDREA DANIHELOVÁ

    Hovorkyňa Východoslovenskej energetiky Holding a.s.

     Janette Motlová

     Zakladateľka, metodologička a trénerka organizácie Od emócií k poznaniu - Eduma, n.o.

      Alena Svobodova

      Projektový manažér LUMOS, lektor PRIDE, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

       Johana Mertová

       Metodik, facilitátor, lektor PRIDE, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

        Renáta Lenártová

        Námestník primátora mesta Košice

         Max Kašparů sa žiaľ kvôli zdravotným ťažkostiam nebude môcť konferencie zúčastniť.

         Galéria

         Pozrite si fotografie z tejto konferencie

         Partneri

         Ďakujeme partnerom konferencie Mosty k rodine v Košiciach

         Miesto konferencie a kontakt

         • Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
         • mostykosice@usmev.sk
         • +421 903 781 761
         • 8:00 - 16:30