10 rokov Centier pomoci deťom a rodinám - ako ďalej?

Ďalšie smerovanie je dôležité

Konferencia Mosty k rodine v Košiciach / 11. október 2017

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pána Mariána Valentoviča a primátora mesta Košice pána Richarda Rašiho.

V hlavnej časti konferencie – v moderovanej diskusii – sme sa venovali kľúčovej problematike centier pomoci. Zamerali sme sa na to, ako sa účastníci diskusie začali angažovať v sociálnej oblasti osobne a aký je podiel ich spoločností na spolupráci s našou organizáciou. Poukázali sme na dôležitosť a výhody spolupráce jednotlivých sektorov – biznis sektor, tretí sektor, Cirkev….. a ako sa spoločne vieme posúvať smerom k pomoci klientom.

Ešte pred desiatimi rokmi na Slovensku neexistovalo miesto pre sanáciu rodiny v kríze ako celku, v prípadoch, kde sú funkčné vzťahy rodičov, ktorí sa len ocitli v ťažkej situácii. Otec – muž bol nútený smerovať v takom prípade do nocľahárne, prípadne útulku, a matka s deťmi do zariadenia núdzového bývania, niekedy v desiatky až stovky kilometrov vzdialenom meste. Centrá pre obnovu rodiny Dorka vznikli práve preto, aby poskytli dočasný domov rodičom s deťmi v ťažkej životnej situácii a pomohli im postaviť sa opäť na vlastné nohy. Napĺňať toto poslanie sa im darí už celých 10 rokov. K prvej Dorke, ktorá bola otvorená v roku 2007 v Košiciach, postupne pribudli podobné centrá vo Zvolene a Prešove, ktoré sa venujú krízovej intervencii a sú pre rodiny prvou pomocou. Ďalšie centrá ako Dom sv. Norberta v Jasove či centrum v Dunajskej Lužnej alebo plánované centrum v Košiciach v Šaci sú viac orientované na sociálne bývanie. Tieto centrá fungujú nielen ako útulky pre rodiny, ale aj domovy na polceste, útulky pre mladých dospelých či krízové strediská.

Workshop 1

Janette Motlová / Rómske dieťa v nerómskom prostredí 

 • zameranie na formovanie postojov v spoločnosti
 • odlišnosť kultúry chudoby u Rómov
 • ako lepšie pracovať s deťmi vyrastajúcimi mimo vlastnej rodiny
 Pre ďalšie informácie o Janette Motlovej a tíme EDUMA kliknite na eduma.sk
Workshop 2
Alena Svobodová, Johana Mertová / Sociálny systém v ČR a príprava detí v rodinách venujúcich sa náhradnej rodinnej starostlivosti a profesionálnemu rodičovstvu 
 • ako funguje systém sociálnej starostlivosti o deti v Českej republike
 • predstavenie novej projektovej aktivity
 • predstavenie programu prípravy biologických detí v rodinách, ktoré sa chcú stať pestúnskymi, profesionálnymi, či osvojiteľskými rodinami

Materiály od prednášajúcich:
Pracovné listy na prácu s deťmi na stiahnutie

ROKOV BUDOVANIA CENTIER POMOCI

CENTIER, KTORÉ POMÁHAJÚ

RODÍN V NÚDZI V STAROSTLIVOSTI

DETÍ, KTORÉ NEMUSELI BYŤ UMIESTNENÉ V DETSKOM DOMOVE

Prednášajúci

JOZEF MIKLOŠKO

Predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

  JOZEF ONDÁŠ

  Predseda Správnej rady DORKA, n.o.

   AMBRÓZ MARTIN ŠTRBÁK

   Opát, Rád premonštrátov, Opátstvo Jasov

    Janette Motlová

    Zakladateľka, metodologička a trénerka organizácie Od emócií k poznaniu - Eduma, n.o.

     ALENA SVOBODOVA

     Projektový manažér LUMOS, lektor PRIDE, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

      JOHANA MERTOVÁ

      Metodik, facilitátor, lektor PRIDE, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

       Renáta Lenártová

       Námestník primátora mesta Košice

        Max Kašparů sa žiaľ kvôli zdravotným ťažkostiam nebude môcť konferencie zúčastniť.

        Galéria

        Pozrite si fotografie z tejto konferencie

        Partneri

        Ďakujeme partnerom konferencie Mosty k rodine v Košiciach

        Miesto konferencie a kontakt

        • Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
        • mostykosice@usmev.sk
        • +421 903 781 761
        • 8:00 - 16:30