Čo deti a rodiny v ohrození naozaj potrebujú...

Spolupráca, efektivita a budúcnosť práce s ohrozenými rodinami

Konferencia Mosty k rodine 2018 v Košiciach
25. september 2018

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s nadáciou DeDo Vás už tradične pozýva na konferenciu Mosty k rodine v Košiciach.

Dlhodobo Vám ponúkame možnosť načerpať nové poznatky a inšpiráciu do svojej práce. Je to priestor na zdieľanie skúseností medzi organizáciami aj jednotlivcami. Zároveň chceme podnietiť vznik nových „partnerstiev” a prepájať štátny, neziskový a biznis sektor.  V tomto ročníku sa počas moderovaných diskusných blokov zameriame na tému napĺňania potrieb našich klientov a rodín. Budeme sa venovať spolupráci a kľúčovým oblastiam zamerania jednotlivých organizácií.

Veríme, že významným podnetom na zamyslenie, bude pre vás aj téma sociálneho bývania a konceptu Housing first. S bývaním totiž bojujú nielen aktuálni klienti, rodiny, ale aj mladí dospelí a tí, ktorí sa kvôli strate bývania neskôr stávajú našimi i vašimi klientmi.

Blok 1

V tomto bloku budeme diskutovať so zástupcami niektorých organizácií pôsobiacich v našom regióne o spôsoboch, ako reagujú na aktuálne potreby svojich klientov. Zameriame sa na nový typy aktivít, zaujímavé spolupráce a konkrétne príklady, ako daná forma pomoci pomohla konkrétnemu klientovi.

Blok 2

V druhom bloku nadviažeme na to, ako nám pri poskytovaní podpory môže byť nápomocná spolupráca nielen medzi organizáciami navzájom, ale aj spolupráca so súkromným sektorom. Tiež sa budeme venovať tomu, ako pracujeme s možnosťami, ktoré máme k dispozícii (napr. v oblasti bývania).

Blok 3

Dostupnosť bývania je dnes na Slovensku celospoločenský problém, o čo viac sú však v oblasti bývania ohrození tí, ktorí čelia mnohým znevýhodneniam. V záverečnom bloku sa budeme venovať téme bývania ako kľúčového faktora stabilizácie života našich klientov, či už ide o jednotlivcov alebo rodiny. S odborníkmi zo Slovenska aj zahraničia budeme diskutovať o koncepte „Bývanie predovšetkým“ (Housing First), dozvieme sa o prvých výsledkoch využívania tohto prístupu v Čechách a na Slovensku a budeme hľadať možnosti rozšírenia tohto prístupu na východnom Slovensku.

Prednášajúci

Blok 1

Veronika Prokopová

Úsmev ako dar a Nadácia DeDo

  Soňa Vancáková

  OZ Maják nádeje

   Gabriela Klimzová

   Miesto pod slnkom

    Soňa Hlaváčová

    Arcidiecézna charita Košice

     Štefánia Derevjaníková

     Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

      Blok 2

      Veronika Prokopová

      Úsmev ako dar a Nadácia DeDo

       Andrea Danihelová

       Východoslovenská energetika Holding a.s.

        Martin Cvik

        Centrum Dorka Košice

         Alexandra Hovancová

         Spišská katolícka charita

          Radoslav Dráb

          Sociálne bývanie Úsmev ako dar a NADÁCIA DeDo

           Blok 3

           Alena Vachnová

           Úsmev ako dar a Nadácia DeDo

            Barbora Bírová

            Platforma pro sociální bydlení

            Radoslav Dráb

            Sociálne bývanie Úsmev ako dar a NADÁCIA DeDo

             Program

             Môžete sa tešiť na tento skvelý program

             8:00 – 8:30

             Registrácia

             8:30 - 10:00

             Ako podporujeme rodinu v núdzi

             10:00 - 10:30

             Prestávka na kávu

             10:30 - 12:00

             Čím začíname...

             12:00 - 13:00

             Obed

             13:00 - 14:30

             ...a čo tak začať bývaním?

             14:30 - 14:45

             Ukončenie a zhrnutie konferencie

             14:45 -

             Diskusia pri poobedňajšej káve

             Miesto konferencie a kontakt

             • Kongres Hotel Roca, Južná trieda 117, 040 01 Košice
             • mostykosice@usmev.sk
             • +421 903 781 761
             • 8:00 - 16:30
             Do začiatku konferencie ostáva
             {y<}
             {yn}

             {yl}

             {y>}{o<}
             {on}

             {ol}

             {o>}{w<}
             {wn}

             {wl}

             {w>}{d<}
             {dn}

             {dl}

             {d>}{h<}
             {hn}

             {hl}

             {h>}{m<}
             {mn}

             {ml}

             {m>}{s<}
             {sn}

             {sl}

             {s>}

             Prihláste sa na Konferenciu Mosty k rodine v Košiciach

             Prihláste sa čo najskôr

             Účastnícky poplatok
             21
             • Zahŕňa celodenné občertvenie a obed.
             Registrovať

             Galéria

             Pozrite si fotografie z minuloročnej konferencie

             Partneri

             Ďakujeme partnerom konferencie Mosty k rodine v Košiciach

             Generálny partner