KONFERENCIA MOSTY K RODINE 2018 ČO DETI A RODINY V OHROZENÍ NAOZAJ POTREBUJÚ... BANSKÁ BYSTRICA KOŠICE

Čo deti a rodiny v ohrození naozaj potrebujú...

Spolupráca, efektivita a budúcnosť práce s ohrozenými rodinami

Konferencia Mosty k rodine 2018 v Košiciach
25. september 2018

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s nadáciou DeDo Vás už tradične pripravila konferenciu Mosty k rodine v Košiciach.

Naším cieľom bolo ponúknuť možnosť načerpať nové poznatky a inšpiráciu do svojej práce a vytvoriť priestor na zdieľanie skúseností medzi organizáciami aj jednotlivcami. Zároveň sme chceli podnietiť vznik nových „partnerstiev” a prepájať štátny, neziskový a biznis sektor.  V tomto ročníku sme sa počas moderovaných diskusných blokov zamerali na tému napĺňania potrieb našich klientov a rodín. Venovali sme sa spolupráci a kľúčovým oblastiam zamerania jednotlivých organizácií.

Veríme, že významným podnetom na zamyslenie, bola pre vás aj téma sociálneho bývania a konceptu Housing first. S bývaním totiž bojujú nielen aktuálni klienti, rodiny, ale aj mladí dospelí a tí, ktorí sa kvôli strate bývania neskôr stávajú našimi i vašimi klientmi.

Blok 1

V tomto bloku sme diskutovali so zástupcami niektorých organizácií pôsobiacich v našom regióne o spôsoboch, ako reagujú na aktuálne potreby svojich klientov. Zamerali sme sa na nový typy aktivít, zaujímavé spolupráce a konkrétne príklady, ako daná forma pomoci pomohla konkrétnemu klientovi.

Blok 2

V druhom bloku sme nadviazali na to, ako nám pri poskytovaní podpory môže byť nápomocná spolupráca nielen medzi organizáciami navzájom, ale aj spolupráca so súkromným sektorom. Tiež sme sa venovali tomu, ako pracujeme s možnosťami, ktoré máme k dispozícii (napr. v oblasti bývania).

Blok 3

Dostupnosť bývania je dnes na Slovensku celospoločenský problém, o čo viac sú však v oblasti bývania ohrození tí, ktorí čelia mnohým znevýhodneniam. V záverečnom bloku sme sa venovali téme bývania ako kľúčového faktora stabilizácie života našich klientov, či už ide o jednotlivcov alebo rodiny. S odborníkmi zo Slovenska aj zahraničia sme diskutovali o koncepte „Bývanie predovšetkým“ (Housing First), dozvedeli sme sa o prvých výsledkoch využívania tohto prístupu v Čechách a na Slovensku a hľadali sme možnosti rozšírenia tohto prístupu na východnom Slovensku.

Prednášajúci

Blok 1

Veronika Prokopová

Úsmev ako dar a Nadácia DeDo

  Soňa Vancáková

  OZ Maják nádeje

   Gabriela Klimzová

   Miesto pod slnkom

    Soňa Hlaváčová

    Arcidiecézna charita Košice

     Štefánia Derevjaníková

     Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

      Blok 2

      Veronika Prokopová

      Úsmev ako dar a Nadácia DeDo

       Andrea Danihelová

       Východoslovenská energetika Holding a.s.

        Martin Cvik

        Centrum Dorka Košice

         Alexandra Hovancová

         Spišská katolícka charita

          Radoslav Dráb

          Sociálne bývanie Úsmev ako dar a NADÁCIA DeDo

           Blok 3

           Alena Vachnová

           Úsmev ako dar a Nadácia DeDo

            Barbora Bírová

            Platforma pro sociální bydlení

            Radoslav Dráb

            Sociálne bývanie Úsmev ako dar a NADÁCIA DeDo

             Program

             8:00 – 8:30

             Registrácia

             8:30 - 10:00

             Ako podporujeme rodinu v núdzi

             10:00 - 10:30

             Prestávka na kávu

             10:30 - 12:00

             Čím začíname...

             12:00 - 13:00

             Obed

             13:00 - 14:30

             ...a čo tak začať bývaním?

             14:30 - 14:45

             Ukončenie a zhrnutie konferencie

             14:45 -

             Diskusia pri poobedňajšej káve

             Miesto konferencie a kontakt

             • Kongres Hotel Roca, Južná trieda 117, 040 01 Košice
             • mostykosice@usmev.sk
             • +421 903 781 761
             • 8:00 - 16:30

             Galéria

             Pozrite si fotografie z tohtoročnej konferencie

             Partneri

             Ďakujeme partnerom konferencie Mosty k rodine v Košiciach

             Generálny partner