Čo deti a rodiny v ohrození naozaj potrebujú...

Spolupráca, efektivita a budúcnosť práce s ohrozenými rodinami

Konferencie Mosty k rodine sa budú konať v týchto mestách.