Alena Vachnová

Úsmev ako dar a Nadácia DeDo

    Vyštudovala právo a medzinárodné vzťahy, aktuálne je doktorandkou v oblasti sociálnej práce na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rozvojovým témam sa profesionálne venuje už viac ako 15 rokov. Takmer 10 rokov pôsobila v samospráve, kde sa venovala regionálnemu rozvoju, cezhraničnej spolupráci a rozvoju miest prostredníctvom kultúry. Posledných 5 rokov sa zameriava na budovanie komplexných služieb pre jednotlivcov a rodiny v ohrození, ktorým hrozí alebo už čelia bezdomovectvu. Je absolventkou Hubert H. Humphrey Fellowship Programu 2017-2018 financovaného vládou USA (jeden z Fulbrightových štipendijných programov) v oblasti ekonomického rozvoja.