Alexandra Hovancová

Spišská katolícka charita

    Je aktívnou riaditeľkou domu, v ktorom sú poskytované až 3 sociálne služby. Denne sa stará o detský domov detí s ošetrovateľskou starostlivosťou, denný stacionár pre deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ale aj o núdzové bývanie pre týrané matky s deťmi.