Andrea Danihelová

Východoslovenská energetika Holding a.s.

    Je aktívnou v dlhoročnom smerovaní spoločnosti VSE Holding, a.s. v oblasti podpory komunity, najmä sociálne a zdravotne znevýhodnených osôb. Svojou osobnou zaangažovanosťou prispieva k tvorbe konkrétnych programov a projektov, ktoré dlhodobo zlepšujú životnú perspektívu týchto cieľových skupín.