Edita Riháriová

SPDDD Úsmev ako dar

    Je autorkou detských knižiek, ktoré si sama aj ilustrovala. Už viac ako 30 rokov sa venuje cez rôzne občianske združenia, centrá voľného času, priamej práci s deťmi a rodinami najmä v rámci rómskej komunity, ktorá je jej srdcu veľmi blízka. Pracuje ako asistent sociálnej práce, priamo v teréne kde sa zameriava na rozvoj rodičovských zručností.