Gabriela Klimzová

Miesto pod slnkom

    V sociálnej oblasti pôsobí sedem rokov, pracuje s rodinami zo sociálne znevýhodneného prostredia. V neziskovej organizácii Miesto pod slnkom pracuje od roku 2016 ako špecializovaný sociálny poradca. Zameriava sa na prácu s rodinami po rozvode kde sa realizuje asistovaný styk, s rodinami a deťmi s výchovnými problémami  ale aj s rodinami kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny alebo kde je predpoklad  vrátenia detí späť do rodiny. Predtým pracovala ako odborný pracovník v komunitnom centre a v Zariadení núdzového bývania pre týrané matky s deťmi, ale aj s rodinami zo sociálne znevýhodneného prostredia.