Janette Motlová

Zakladateľka, metodologička a trénerka organizácie Od emócií k poznaniu - Eduma, n.o.