Jozef Mikloško

SPDDD Úsmev ako dar

    Pôsobí ako predseda občianskeho združenia SPDDD Úsmev ako dar. Je vysokoškolský profesor, lekár pediater, otec štyroch detí. Vidí obrovský zmysel v pomoci deťom, ktoré zatiaľ nedostali, čo potrebujú. Profesionálne sa na Vysokej škole sv. Alžbety zaoberá vplyvom ranného detstva na ďalší život človeka.