JOZEF MIKLOŠKO

Predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar