Mária Melicherčíková

SPDDD Úsmev ako dar

    Dlhodobo pracuje v rámci služieb rodinám a deťom v rôznych organizáciách. V SPDDD Úsmev ako dar sa už viac ako 10 rokov venuje sanácií rodín, podpore rodičovských zručností a stretnutiam rodinného kruhu. Vo svojej práci kladie dôraz nielen na potreby klienta, ale aj na jeho možnosti a schopnosti, s prepojením na širokú rodinu a vzťahové väzby.