Michaela Brunclíková

SPDDD Úsmev ako dar

    Pôsobí ako predseda pobočky SPDDD Úsmev ako dar Prievidza pre Trenčiansky kraj, sociálny pracovník. Po dobu 20 rokov sa intenzívne venuje terénnej práci, podpore a pomoci rodinám, ktoré sú v kríze alebo v ohrození, mladým dospelým, príprave a sprevádzaniu náhradných rodín.