Petra Kollárová

OZ Vagus

S ľuďmi bez domova pracuje od roku 2010. V občianskom združení Vagus je od jeho vzniku v roku 2011. Začínala ako streetworker v teréne a od roku 2013 pracuje v Dennom a integračnom centre DOMEC pre ľudí bez domova. V súčasnosti na pozícii koordinátora v rámci ktorej koordinuje aj nový projekt Housing First.