Radoslav Dráb

Sociálne bývanie Úsmev ako dar a NADÁCIA DeDo

    Aktívne sa podieľa na hľadaní možností a foriem dostupného bývania pre sociálne odkázaných klientov, ktorých denne sprevádzame pri riešení ich ťažkostí.