Soňa Vancáková

OZ Maják nádeje

    Je zakladateľkou a riaditeľkou občianskeho združenia Maják nádeje v Košiciach, v ktorom sa od roku 2010 venuje rodinám v núdzi. Vyštudovala katolícku teológiu a sociálnu prácu. Doktorandské štúdium zo Sociálnej práce (2015) a pedagogiky (2017) ukončila na Teologickej fakulte v Ružomberku. Je autorkou viacerých monografií z oblasti rodiny.